logo Velfjord trekkspillklubb

Glimt fra klubbens historie 1977–2000

VTK_1987

Velfjord Trekkspillklubb 1987. Foran f.v.: Tove Heimen, Margrete Hansen, Silje Strand, Laila Kirknes, Einfrid Samland Groven, Merete Hansen, Tommy Langfjord, Tore Flatmo, Bjørn Strøm. Bak f.v.: Yngve Strøm, Botolv Strøm, Trygve Nøstvik, Magnar Kirknes, Sigurd Aspmark, Arnold Dypaune, Steinar Hansen, Odd Bendiksen, Peder Arnt Langfjord, John Strand, Johan Arnt Groven, Odd Dypaune.

Forhistorie

Fra klubbens første protokoll, 1977:

I forbindelse med Velfjord mannskors 50-årsjubileum ble tanken om å starte en trekkspillklubb kastet fram. Hovedmålsettingen med denne skulle være å kunne vise at det går an å komme sammen og spille.

En del kormedlemmer med trekkspill pluss en del andre interesserte kom da sammen og startet øvingene. Det viste seg å gå ganske bra, og senere kom flere musikanter i tillegg. Organisasjonstanken slo rot etter at Velfjord mannskor hadde avviklet sitt jubileum. Det ble således bestemt at en skulle danne trekkspillklubb. Konstituerende møte ble bestemt til den 27. april.

Tore Flatmo

Konstituerende møte på Øverbygda skole 27.04. 1977

Trekkspillgruppen har hatt regelmessige øvelser fra 1. februar en gang i uken. etter uformell debut den 23. april på Velfjord mannskors 50-års jubileumsfest var tanken om fastere organisering fastsatt.

Klubben har på det nåværende tidspunkt 13 aktive medlemmer. Disse er: Arnold Dypaune, Harry Dypaune, Odd Dypaune, Tore Flatmo, Oskar Drevland, Jan Ola Hansen, Johan Hansen, Steinar Hansen, Peder Arnt Langfjord, Arne Flatmo, Torbjørn Aune, Sigurd Aspmark og Arnåll Hongbarstad.

Medlemskontingenten settes til kr. 10,-.

Valg: Formann: Tore Flatmo. Musikalske ledere: Arnold Dypaune og Oskar Drevland. Kasserer: Odd Dypaune. Styremedlem: Torbjørn Aune. Klubbens navn skal være Velfjord trekkspillklubb.

Styret pålegges å utforme vedtekter for klubben.

Tore Flatmo

Økonomi

Den 3. februar 1977 sendte formannen søknad til Brønnøy kulturnemnd om økonomisk støtte på kr. 1000,-.

Tore Flatmo

De første opptredener

Den 23. april hadde trekkspillklubben sin første opptreden, på Velfjord mannskors 50-årsjubileum.

Lørdag 21. mai spilte trekkspillklubben på Velfjord mannskors fest på Folkets hus, Sausvatn. Det var fullt hus og stormende jubel.

Lørdag 4. juni var trekkspillklubben med på et fellesarrangement mellom Brønnøysund musikkorps, Velfjord mannskor og Velfjord trekkspillklubb på Gimle. Konserten ble holdt for å samle inn penger til Hilstad skolemusikk.

Brønnøysunds Avis skriver:

«Det siste innslaget på programmet var Velfjord trekkspillklubb. Tore Flatmo, formann i klubben og forøvrig kveldens konferansier, fortalte at klubben ble startet i februar 1977. Han beklaget at fire av de elleve trekkspillerne var borte – men lovet at de skulle gjøre sitt beste. Hvilket de også gjorde! Klubben var forsterket med bass og gitar, og repertoaret besto av både marsj, vals, polka og hambo. Fengende trekkspillmusikk, det var rent så det kriblet i beina!»

Første trekkspillklubb i regionen

Velfjord trekkspillklubb viste seg å være den første trekkspillklubben på Sør-Helgeland. Det ble utformet vedtekter, og arbeid ble satt i gang for å skaffe noter til klubben. Distriktskontakt for Norske Trekkspilleres Landsforbund, Gunnbjørn Hauknes, var klubbens første kontakt utenfra. Han orienterte om NTL og sendte noen noter.

Årsmelding 1978-79

Velfjord Trekkspillklubb har i arbeidsåret 1978-79 avholdt 38 øvelser, alle ved Hilstad skole. Klubben har avholdt 4 styremøter, som alle er holdt hos Einfrid S. Groven. Klubben har i året 1978-79 hatt 15 betalende medlemmer.

I året som har gått har klubben startet gammeldansforening som ligger under trekkspillklubbens styre. Formålet med foreningen er å gi et tilbud til gammeldansinteresserte, samt å hjelpe til som komité ved trekkspillklubbens arrangementer. Gammeldansforeningen har 153 medlemmer. Trekkspillklubben har i arbeidsåret deltatt i 5 arrangementer, derav 3 egne. Det første var søndag 10. desember 1978 på aldersheimen, og lørdag 17. februar 1979 var klubben invitert til Terråk, hvor det ble holdt konsert og dans. Søndag 29. april arrangerte klubben eldretreff på Gimle, hvor Hommelstø husmorlag ordnet servering.

Lørdag 26. mai 1979 ble gammeldansforeningens medlemsfest arrangert, hvor blant annet Thor Sture og Gunnbjørn Hauknes fra Bodø deltok. Lørdag 8. september arrangerte klubben stor konsert hvor vi hadde besøk av Anders Saus, Pia og Eivind Flatmo og Roy Hansen fra Oslo. Konserten og dansen ble holdt på Gimle. På øvelsen den 9. oktober ble dato for årsmøte satt til tirsdag 30.10.79.

Harry Dypaune,
formann

Den første reisen

Den 17. februar 1979 var klubben invitert til Terråk, hvor det ble holdt konsert og dans i samarbeid med Terråk trekkspillklubb.

Gammeldansforening

Trekkspillklubben organiserte høsten 1979 en egen gammeldansforening. Formålet var å gi et tilbud til gammeldansinteresserte, samt å få hjelp ved klubbens arrangementer. Etter en tid viste det seg at driften av foreningen krevde mye ekstra innsats, og arbeidet ble lagt ned.

Første radioopptak

12. februar 1980 gjorde NRK Bodø radioopptak med Velfjord trekkspillklubb. Til opptakene ble det forberedt seks melodier: Solskinnsvalsen, Skeidalen rundt, Wimmerbyfröjd, Velfjordnetter, Frödingepolka og I Smålands skogar. 20. oktober ble innslaget sendt i programposten «Glimt fra musikklivet i Nordland».

Første distriktsuttaking

I perioden 20.–23. mars 1980 var klubben i Bodø på distriktsuttaking til Landsfestivalen på trekkspill i regi av NTL. Der ble det 14. plass i en felles gammeldansklasse. Såvidt vi husker var det ikke stort flere enn 14 deltakere, heller. Men turen var av stor betydning sosialt, og la nok mye av grunnlaget for den «gode ånd» som har preget klubben gjennom alle år. Velfjord trekkspillklubb har vel knapt gjort noen reise hvor det har oppstått flere gode historier.

Støtteordninger

Det ble søkt støtte gjennom kommunale kulturmidler og gjennom Fellesrådet for sang- og musikkorganisasjonene i Norge. Sør-Helgeland interkommunale musikkskole har bidratt med midler til instruktør. Gjennom husmorforbundet fikk vi en periode voksenopplæringsmidler til kursvirksomhet. Nord-Norsk pensjonistskole har de senere årene vært en god samarbeidspartner ved seminarer, og kurs.

Forskjellige opptredener

vtk_1982

Trekkspillklubben spiller på «Sangens og musikkens dag» på gamle Gimle, våren 1982.

Trekkspillklubben har hatt mange opptredener, og har blant annet deltatt ved eldretreff, kulturmønstringer og ved Sangens og musikkens dag. Dessuten er det holdt arrangementer i egen regi. Takket være samarbeidet med interne og eksterne danseorkestre, kunne klubben også arrangere egne dansefester.

Spellmannstreff kom på moten i løpet av åttitallet. Klubben har også deltatt ved flere kirkekonserter.

Seminarvirksomhet

Sverre Cornelius Lund

Sverre Cornelius Lund holder seminar for klubben i 1982.

Høsten 1982 besøkte Sverre Cornelius Lund klubben. Han deltok blant annet med litt instruksjon, og dannet nok opptakten til noe som skulle gi klubben et skikkelig løft. Tanken om å benytte seg av ekstern kompetanse for å heve kvaliteten slo rot for alvor.

Da Velfjord trekkspillklubb i 1984 innledet samarbeid med Per Olaf Green, begynte en ny tidsregning for orkesteret. Gjennom sine klangfulle musikkarrangementer og sin behagelige instruksjon fikk han på en mesterlig måte alle med, slik at klubben ble en klangmessig enhet. Mellom seminarene ble det i orkesteret bevisst arbeidet for å holde på de arbeidsformer og den spillestil han sto for. Det ble etter hvert vanlig å ha ett eller flere seminarer med Per Olaf hvert år, og dette gav merkbare resultater.

Melodivalg

seminar 1984

Per Olaf Green fikk det for alvor til å løsne for Velfjord trekkspillklubb. Dette bildet er fra hans første besøk, i januar 1984. Det skulle bli starten på et langt og godt samarbeid. Fra venstre: Tore Flatmo, Steinar Hansen, Per Olaf Green og Harry Dypaune.

Enkelte har beskyldt Velfjord trekkspillklubb for å prøve å kopiere Per Olaf Greens orkester – Klæbu Spelmannslag. Kanskje har vi gjort det, men det har i så fall gitt resultater i form av musikalsk utvikling. Fra tid til annen har vi vært stolte over å bli sammenliknet med «Spelmannslaget». Vel har vi «overtatt» en del arrangementer som tidligere har vært spilt i Klæbu, men Per Olaf har også instruert en god del annen musikk, i ulike sjangre. Ikke minst har han arrangert flere slåtter fra Velfjord spesielt for klubben.

seminar 2

Gjennom årene har det blitt mange seminarer. Disse har gitt stor inspirasjon. Per Olaf klarer å få hver enkelt til å yte maksimalt, og hans store ro smitter over på orkesteret, som får følelsen av å fungere som en enhet.

Bredere instrumentering

saxtausin

I Per Olaf Greens musikkarrangementer inngikk nye klanger, og det ble behov for å supplere instrumentutvalget med andre instrumenter. I tillegg til trekkspill, fiolin og komp (gitar, bass og trommer), kom også basstrekkspill, synthesizer, klokkespill, vibrafon og diverse perkusjonsinstrumenter inn i orkesteret. I en periode fikk også et par saxofonister et tilbud gjennom trekkspillklubben.

Rekruttering

Det ble satt i gang nybegynnerkurs i trekkspillklubbens regi, og Hilstad skole opprettet valgfaggrupper i trekkspill. På denne måten kom flere unge inn i miljøet. Seinere kom den interkommunale musikkskolen, som gjennom mange år har vært en nyttig samarbeidspartner. Foruten å rekruttere gjennom musikkskolen, har klubben også i noen tilfeller kunnet gi et tilbud der musikkskolen måtte melde pass. Det største problemet var å få til rekruttering på strykersiden, men da musikkskolen fikk til et tidbud om opplæring på fiolin, meldte det seg et par unge fra Velfjord. Begge kom etter hvert med i klubben.

10-årsjubileet

Velfjord trekkspillklubb feiret sitt 10-årsjubileum i 1987. I årsmeldingen leser vi: «Jubileumsfesten på Brønnøysund samfunnshus den 28. mars ble også en knallsuksess, med godt og variert konsertprogram og dansemusikk ved Asmund Bjørkens orkester. Konferansierene Gunnar Akseth og Asle Bakken bidro ikke minst til en førsteklasses forestilling, og et godt økonomisk resultat».

bjørkens

Asmund Bjørkens orkester (med Per Olaf Green til høyre) sørget for variert musikk på jubileumsfesten.

20-årsjubileet

På klubbens «fødselsdag», 27. april 1997 ble 20-årsjubileet feiret. Da ble det arrangert fest for tidligere medlemmer, kolleger fra andre trekkspillklubber og samarbeidende kor. Trekkspillforbundets kretsleder var også til stede. Det ble holdt konsert for hele bygdas befolkning.

Kassettinnspilling

kassettcover

Etter at klubben over noen år hadde øvd inn flere gode arrangementer både innen gammeldans og underholdningsmusikk, ble det i 1984 snakk om å gjøre innspilling med tanke på å utgi en kassett. Først våren 1988 ble planene realisert. I løpet av to helger gjorde vi unna opptakene i Experience Studios, Fustvatn ved Mosjøen. Produsent og tekniker var Nils J. Øybakken. (Melodititlene er oppført nedenfor.)

Kassettcover fra «I skarp swing», innspilt i 1988.

kassettinnspilling-1

De intense forberedelsene og konsentrasjonen fra studioopptakene vinteren 1988 var nok medvirkende til NM-suksessen senere på året.

kassettinnspilling-2

Mellom opptaksøktene fikk vi høre på klangbildene. Innspillingen var en fin erfaring, selv om det var slitsomt underveis. Produsent Nils J. Øybakken ved spakene.

Norgesmesterskap

Første gang Velfjord trekkspillklubb kvalifiserte seg for «landsfestivalen», som det het den gangen, var i 1983, etter at det første distriktsmesterskapet var et faktum. Landsfestivalen fant sted i Brønnøysund, med Brønnøy trekkspillklubb som arrangør. Velfjord-klubbens medlemmer hjalp for øvrig til under dette arrangementet. Siden fulgte reiser til Førde i 1984 og Mysen i 1986. 1988 vil nok for all framtid bli stående som det sentrale året for Velfjord trekkspillklubb. Dette året gikk vi til topps og ble norgesmestre i gammeldans under NM i Brønnøysund. Klubben ble også hedret med «Brønnøyprisen» som beste orkester totalt. I 1989 var klubben på Geilo, og NM i Klæbu i 1994 er foreløpig det siste vi har deltatt i. Andreplassen derfra henger nok kvalitetsmessig høyere enn seieren fra 1988. (Vi har tatt med en oversikt over klubbens plasseringer under DM og NM.) På noen av turene kjørte vi i egne biler, mens vi av og til har brukt buss. Klubben har hatt stor nytte av å ha opptil flere bussjåfører blant sine medlemmer. I tillegg nevner vi vår uunnværlige mekaniker, Odd Dypaune, som mer enn en gang har måttet trekke i kjeledress når klubben var på tur. Selv om vi alltid har tatt den musikalske oppgaven på alvor, har det vært plass til mye moro på NM-turene. Hvem husker ikke for eksempel da et par av medlemmene kom ridende til hotellet i Førde?

vtk-83

Ved distriktsuttakinga på Mo i Rana i 1983 fikk klubben sin første seier. Dette kvalifiserte for landsfestivalen i Brønnøysund samme år.

Foran f.v.: Harry Dypaune, Arne Hansen, Gerd Benum, Margrete Hansen, Einfrid Samland Groven, Tore Flatmo. Bak f.v.: Odd Dypaune, Robert Sund, Steinar Hansen, Peder Arnt Langfjord, Odd Bendiksen, Sigurd Aspmark, John Strand, Johan Arnt Groven, Torbjørn Aune.

Førde-84

Under landsfestivalen i Førde i 1984 oppnådde både trekkspillklubben og de andre gruppene fra Velfjord gode resultater.

Glimt fra Norgesmesterskapet

Mysen-86

Norgesmesterskapet i Mysen i 1986 var lagt til Momarken. I konkurransen fikk vi fjerdeplass. På campingplassen koste vi oss stort. F.v.: Peder Arnt Langfjord, Arnold Dypaune, Ellinor Langfjord og Astrid Dypaune.

Geilo-89

Ute-øving under NM på Geilo, 1989. Her deltok klubben både i gammeldans- og underholdningsklassen. Det ble henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

VTK-1994

Siste seminar med Per Olaf Green før NM i Klæbu, 1994. Andreplassen i gammeldansklassen var særdeles oppløftende.

Forlovelse

I tillegg til det musikalske har også de sosiale forholdene vært godt ivaretatt i Velfjord trekkspillklubb. Etter mange års samspill i orkesteret, fant forlovelsen mellom Yngve Strøm og Merete Helene Hansen sted under NM i Klæbu.

Mange opptredener

I 1987 var Velfjord trekkspillklubb gjesteorkester under Brønnøysund musikkorps' store musikkstevne, «Torghattfestivalen». Samme år spilte klubben under «Petter Dass-dagene» i Alstahaug. Det har ellers vært deltakelse ved festivaler i Hattfjelldal, Korgen, Bjerka og Trones. Dessuten var klubben gjesteorkester hos Klæbu Spelmannslag i 1988 og ved DM i Namsos i 1993. I 1992 og -93 var vi i Hallen i Åre kommune, Sverige. Der var det konsertinnslag og dansespilling på «logen». Andre året deltok vi under en gudstjeneste i Hallens kyrka. Velfjord trekkspillklubb har fått spille for to av våre konger. Under den nordnorske «Landbruksvekå» i Sømna i 1988 spilte vi for kong Olav, mens vi var med og tok imot kong Harald, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise da de besøkte Brønnøysund på signingsferden i august 1992. Høsten 1996 deltok vi ved Velfjord folkeboksamlings 150-årsjubileum.

Alstahaug 1987

Sommeren 1987 deltok klubben ved Petter Dass-dagene i Alstahaug. Lørdagskvelden var det fest i SIVA-hallen i Sandnessjøen. Dette bildet er fra Alstahaug prestegård, vendepunktet for Alstahaug maraton.

Velfjorddagan 1988

Med mange medlemmer er det vanskelig å mobilisere fullt mannskap sommers tid. Her spiller en del av medlemmene under «Velfjord-dagan» 1988.

Hallens kyrka

Under «Musikfestivalen i Åre kommun» ble trekkspillklubben engasjert til å delta under gudstjenesten i Hallens kyrka. Blant annet framførte vi «Anna Monicas vals» av Sven Henriksson. Et populært innslag, ettersom komponisten er vel kjent i distriktet.

Organisasjonen VTK

VTK 1993

Velfjord trekkspillklubb var arrangør av distriktsmesterskapet 1993.

Foran f.v.: Johan Arnt Groven, Jostein Dypaune, Marianne Groven, Kine Langfjord. I midten: Laila Kirknes, Margrete Hansen, John Strand, Sigurd Aspmark, Kjetil Groven. Bak: Bjørn Strøm, Einfrid Samland Groven, Yngve Strøm, Per Karlsen, Trygve Nøstvik, Tove Heimen, Magnar Kirknes, Steinar Hansen, Odd Dypaune, Eveert Ericksson.

Et kjennemerke for Velfjord trekkspillklubb har vært en fast og godt organisert ledelse. Styret har sørget for grundig langtidsplanlegging, og det er lagt arbeid i å utarbeide budsjetter i tråd med virksomhetsplanene. Klubben har hatt representanter i NTLs kretsstyre i lang tid, og har det fremdeles. Odd Dypaune har lenge vært kasserer i NTL distrikt Nordland sør. Einfrid Groven har blant annet vært leder av kretsstyret i flere år. I tillegg til de kulturelle bidragene trekkspillklubben har stått for, er det også støttet opp om ulike økonomiske tiltak. Vi kan nevne kjøp av andeler og direkte støtte ved byggingen av det nye Samfunnshuset Gimle i Hommelstø. Ellers er det gitt støtte til flere andre gode formål. Arrangementsteknisk har Velfjord trekkspillklubb gode tradisjoner. en del av æren for dette har nok tidligere medlem Tore Flatmo, som tidlig innførte ryddige rutiner som skulle bli svært nyttige, både ved mindre arrangementer og ved planlegging av distriktsmesterskap. Klubben har arrangert to distriktsmesterskap. Det første gikk av stabelen i Brønnøysund, med Johan Borgos som konferansier. Nye Gimle gjorde det mulig å arrangere DM 1993 i Hommelstø. Her var Terje Jarholm vår konferansier.
Årsmøte 1988

Årsmøte i Velfjord trekkspillklubb, 1988. F.v.: Yngve strøm, Tore Flatmo, Steinar Hansen (leder) og Margrete Hansen.

Tur til Lofoten

Henningsvær

Turen til Lofoten sommeren 1995 ble en fin opplevelse. Et uforpliktende opplegg og mye flott natur gjorde at det ble en trivelig «fellesferie». Bildet er fra Henningsvær.

Det sosiale synes å være i orden i Velfjord trekkspillklubb. Hvis ikke, ville det vært umulig å få til en felles ferie for medlemmene og deres familier, slik det ble gjort sommeren1995. I tidsrommet 6. til 13. august hadde vi en trivelig busstur til Lofoten. Sjåfør på turen var Peder Arnt Langfjord, som kjenner miljøet godt fra før. Vår base ble Knutmarka feriesenter ved Svolvær. Under oppholdet fikk vi sett oss om i rorbumiljø, gamle handelssentra og sentrale fiskehavner. Henningsvær var en opplevelse for seg. I Kabelvåg besøkte vi blant annet Lofotakvariet. Hele flokken hadde også en uforglemmelig stund hos Dagrun Kajander (f. Vonheim) og hennes familie. Under en dagstur nærmest Lofoten rundt, var vi innom smeden i Sund, glasshytta på Vikten, Vikingmuseet, Borg kirke og Å i Lofoten, hvor vi kunne se ut mot Mosken og Værøy, der mange velfjordinger har rodd fiske. På denne rundturen hadde vi strålende vær. Riktig så strålende var det ikke da vi skulle ha grillkveld i Knutmarka. Grillinga foregikk på en overbygd terrasse, og vi spiste i den største av hyttene. Sammen med de mange andre turene vi har hatt, ble nok fellesfølelsen styrket ytterligere i løpet av Lofotturen.

Prosjekt- og annet samarbeid

Sound of music

Sound of Music-prosjektet sesongen 1995-96 gav oss større samarbeidserfaring, og gjorde at vi lærte nye mennesker å kjenne. Velfjord blandakor og Kor i lainnvind var våre gode samarbeidspartnere.

Gjennom ulike større og mindre prosjekter har det vært samarbeid med andre musikkrefter. Sammen med Velfjord blandakor har både trekkspillklubben og klubbens kammergruppe ved ulike anledninger tatt del i fellesframføringer. Det største prosjektet klubben har hatt sammen med andre er Sound of Music. Prosjektet, som besto av innøving og framføring av en del sanger fra Rodgers og Hammersteins musikal, ble gjennomført sesongen 1995-96 i samarbeid med Velfjord Blandakor og Kor i lainnvind. Sangene ble bundet sammen av fortellerinnslag. Per Olaf Green hadde tilrettelagt materialet og arrangert musikken. Han deltok også som instruktør og premieredirigent. Det ble holdt tilsammen fire konserter, fordelt på vår og høst 1996. Erfaringene var så gode at det inspirerte oss til å gå på et nytt samarbeidsprosjekt i 1998. «Musikalske Rosiner» var en blanding av sanger fra forrige prosjekt og en del andre godbiter fra ulike tider og genre. Sesongen 1999-2000 var medlemstallet sunket kraftig, og vi inngikk et samarbeid med Nordstrømmen trekkspillklubb (Sømna/Brønnøy), som hadde lidd samme skjebne. Sammen dannet vi et passe stort orkester som deltok både ved distriktsmesterskapet i Bodø, 1. april 2000, og ved andre arrangementer utover våren.

De gode hjelperne

En viktig ressurs for klubben er alle dyktige familiemedlemmene som alltid har hjulpet til ved våre arrangementer. Uten dem hadde det vært umulig å opprettholde den aktiviteten vi har hatt. Trofast har de gang på gang stilt opp i komiteer, bakt kaker, kokt rømmegrøt, ryddet, vasket og stått for billettsalg. Vi er dem alle stor takk skyldig.

Musikalsk ledelse

Oskar Drevland og Arnold Dypaune delte ansvaret for den musikalske ledelse fra 1977 til 1982. Da overtok Einfrid S. Groven, som ledet klubben fram til våren 1996, bare avbrutt av ett års pause med Odd Bendiksen som leder. Dette var i sesongen 1989–90. Høsten 1996 overtok Rolf Ivar Logan som musikalsk leder.

Kassettmelodiene 1988

Tittel: «I skarp swing»
Alle arrangementer: Per Olaf Green
 1. Ringlender etter Andreas Rugås, Velfjord
 2. Boogie in G (Bui)
 3. Go-polsen (Aleksandersen)
 4. Donauwellen (Ivanovici)
 5. Vals etter Ole Arntsen, Velfjord
 6. If you love me (Monnot)
 7. Reinlender etter Andreas Rugås, Velfjord
 8. Hurtigruten (Grønstedt)
 9. Penséer, vals (Walter)
 10. Jämtlandsk brudmarsj (Trad.)
 11. Trondheimsvalsen (Barlien)
 12. Reinlender etter Ole Sysek (Nedt. Strøm)
 13. Anna-Monicas vals (Henriksson)

Musikalske ledere

1977–82:Oskar Drevland og Arnold Dypaune
1982–89:Einfrid Samland Groven
1989–90:Odd Bendiksen
1990–96:Einfrid Samland Groven
1996–:Rolf Ivar Logan

Styreledere

1977:Tore Flatmo
1977–80:Harry Dypaune
1980–81:Odd Bendiksen
1981–82:Einfrid S. Groven
1982–85:Peder Arnt Langfjord
1985–87:Odd Dypaune
1987–89:Steinar Hansen
1989–90:Margrete Hansen
1990–91:John Strand
1991–92:Margrete Hansen
1992–94:Yngve Strøm
1994–96:Signar Dypaune
1996–97:Odd Dypaune
1997–98:Odd Dypaune
1998–99:Odd Dypaune
1999–2000:Merete Helene Hansen

Medlemmer gjennom tidene

(Alle 52 som har stått på våre lister som betalende medlemmer)
Aspmark, Sigurd
Aune, Torbjørn
Bendiksen, Håvar
Bendiksen, Odd
Benum, Gerd
By, Jorun
Drevland, Oskar
Dypaune, Arnold
Dypaune, Harry
Dypaune, Reidun
Dypaune, Jostein
Dypaune, Odd
Dypaune, Signar
Engelsnes, Julie Heimen
Engelsnes, Kristian Heimen
Ericksson, Eveert
Flatmo, Tore
Graven, Bård
Groven, Einfrid
Groven, Johan Arnt
Groven, Kjetil
Groven, Marianne
Hansen, Anna Monica
Hansen, Arne
Hansen, Bjørnar
Hansen, Jan Ola
Hansen, Johan
Hansen, Margrete
Hansen, Merete
Hansen, Steinar
Heimen, Tove
Hongbarstad, Arnåll
Karlsen, Per
Karlsen, Solrun
Kirknes, Anita
Kirknes, Laila
Kirknes, Magnar
Langfjord, Kine
Langfjord, Peder Arnt
Langfjord, Tommy
Lind, Per
Logan, Rolf Ivar
Lund, Sten Ruben
Meby, Per Ola
Nielsen, Per Arnold
Nøstvik, Trygve
Strand, John
Strand, Silje
Strøm, Bjørn
Strøm, Botolv
Strøm, Yngve
Sund, Robert

Resultater fra distrikts- og norgesmesterskap

Klasseinndeling:
G= Gammeldans
U= Underholdningsmusikk
O= Orkestermusikk

År Distriktsmesterskap Norgesmesterskap
  klasse/plass. Arrangør klasse/plass. Sted
1980 G-14 Bodø    
1981 G-15 O-3 Brønnøy    
1982 G- O-6 Mosjøen    
1983 G-1 Mo G-4 Brønnøysund
1984 G-1 U-3 Sandnessjøen G-5 Førde
1985 (Ikke deltatt) Sørfold    
1986 G-1 Velfjord G-4 Mysen
1987 G-1 U-3 Bodø    
1988 G-2 U-4 Mosjøen G-1 Brønnøysund
1989 G-1 U-1 Brønnøy G-3 U-4 Geilo
1990 G-1 Mo    
1991 G-1 U-1 Nordstrømmen    
1992 G-1 U-1 Sørfold    
1993 (Ikke deltatt) Velfjord    
1994 G-1 O-1 U-2 Bodø G-2 U-15 Klæbu
1995 G-2 U-2 Mosjøen    
1996 G-1 Brønnøy    
1997 G-2 Mo    
1998 G-1 U-1 Nordstrømmen G-7 U- Steinkjer
1999 (Ikke deltatt)      
2000 G-1 U-1 * Bodø    

*Sammen med Nordstrømmen Trekkspillklubb.

Nordstrømmen og Velfjord trekkspillklubb ble siden slått sammen til ett orkester.

Tilbake til forsiden